duminică, 15 noiembrie 2015

Intervenţia psihologica în situaţii de urgenţă

Etica pentru intervenţia în situaţii de urgenţă ce sa asigure demnitate – sănătate – intimitate – siguranţa- populaţiei afectate de evenimente traumatizante
Daca suntem membrii in echipe de interventie de urgenta pentru salvarea si suportul persoanelor ce au trait un eveniment traumatizant este important să ne reamintim in orice moment că ne aflăm în faţa unor persoane care au suferit o traumă profundă. Modul de abordare şi de relaţionare cu cei afectaţi direct sau indirect stabileşte punctul de plecare în construirea relaţiei. A avea o conduita cu respect, rabdare, empatie si informare continua aduce beneficiul major al colaborarii.


Pe baza acestei “prime impresii” se va dezvolta încrederea si restabilirea sigurantei fizice si emotionale a persoanelor ce au nevoie de suport.
Principale sunt asigurarea confidenţialitatii datelor oferite; Sporirea capacităţi de lucru în echipă; Acordarea importanţei colaborării în echipă; Concentrarea maxima pe solutii optime de urgenta.

Flexibilitate în muncă într-o echipa de urgenta implică schimbării de situaţie foarte dese iar echipa trebuie să fie capabilă să se reorganizeze decâte ori situaţia o impune. Nu se va face ţinand cont de apartenenţa religioasă, etnică sau politică a celor implicati. Nu se va face nici un fel de discriminare.

Colaborarea cu toti participanţii la strategia comunităţii de intervenţie (ca: cadre medicale, pompieri, farmacisti, specialişti în logistică, autoritati locale, psihologi, psihoterapeuţi, asistenţi social,specialişti în construcţii etc.) pentru a forma o echipă interdisciplinară.
Considerăm că membrii echipei interdisciplinare sunt toţi profesioniştii care prin natura muncii lor intră în contact direct cu clienţii sau beneficiarii de servicii psiho-sociale. Aceşti specialişti pot să identifice anumite vulnerabilităţi şi implicit să acorde servicii de prevenţie sau intervenţie singuri sau ca membrii ai unor echipe interdisciplinare.
Membrii echipei: au ”datoria” să ramână calmi; să manifeste siguranţă; sa aplice proceduri standardizate în condiţii în care haosul poate fi generalizat.
Abilităţi ale membrilor echipei de urgenta:
• să deţină autocontrolul;
• să aibă viteză de reacţie;
• putere de decizie;
• să creadă în ceea ce face;
• să aibă valori şi principii în acord cu altruismul şi simţul civic, 
• să aibă etică profesională.

Spor si Curaj!

Dr. Psih. Mara Priceputu


Niciun comentariu: