marți, 25 februarie 2014

Despre credinta – Toma de Aquino

«Credinţa este o pregustare a cunoaşterii care ne va face fericiţi în viaţa viitoare» (Compendium theologiae, 1, 2). “A crede este un act al intelectului care aderă la adevărul dumnezeiesc, la porunca voinţei puse în mişcare de Dumnezeu prin har” (Summa theologiae II-II, q. 2, a. 9). “Nu putem sesiza despre Dumnezeu ceea ce El este, ci numai ceea ce nu este şi cum se situează celelalte fiinţe în raport cu El” (Summa contra Gentiles, 1, 30). “Certitudinea pe care o dă lumina divină este mai mare decât aceea pe care o dă lumina raţiunii naturale” (Summa theologiae II-II, q. 171, a. 5, ob. 3).

Niciun comentariu: