sâmbătă, 4 mai 2013

PLANIFICAREA CARIEREI                                 "Fiecare este expert în propria viaţă"
  Cariera nu este un lucru pe care il obtii la un moment dat. Ea se construieşte pas cu pas si
este reprezentată de o suita de experiente si evenimente trecute, prezente si viitoare.
Planificarea carierei este procesul prin care elevii îsi stabilesc scopuri in legatura cu
propria cariera si iniţiază acţiuni in vederea atingerii acestora:
-este un proces continuu de ajustare a scopurilor de cariera la caracteristicile personale si la oferta educationala si profesionala aflate in permanenta dezvoltare; schiinbarea traseului profesional în decursul vietii active este o modalitate adaptativa la dinamica pietei muncii;
Eficienta planificarii carierei depinde de abilitatile elevilor în urmatoarele domenii:
  autocunoaştere - explorarea si structurarea informatiilor despre sine (interese, valori, aptitudini, personalitate)
• explorare educationala şi ocupationala
• decizia de cariera
• promovarea personala
Dezvoltarea abilitatilor de planificare a carierei - o necesitate in conditiile diversificarii ofertei educationale si ocupationale.
Explorarea traseelor educationale şi profesionale:
-se refera la colectarea sistematica a informatiilor despre oportunitatile educationale si ocupationale; Aceste informanţii vizeaza natura muncii ce urmeaza a fi efectuata, cerinte educationale pentru a accede la post, perspective de angajare, mediul, muncii, castiguri. Corectitudinea informatiilor este esentiala pentru a putea face alegeri compatibile cu interesele, valorile si stilul de viata dorit.
-   surse de explorare:
• formale: materiale tiparite(broşuri, monografii profesionale, profile ocupationale, pliante, ziare, revist), sisteme computerizate (site-uri de Internet, programe de testare aptitudinala ), materiale audioviziiale (casetele , CD emisiuni radio TV), direct de la institutii specializate ONG, AJOFM, ISJ, etc
• informale: interviiil informational (persoane aflate în pozitii ce pot oferi informatii precise despre oprtunitatile educationale si ocupationale). experienta directa (activitati de voluntariat, munca în perioada vacantei , reteaua sociala (parinti, rude, prieteni, - 80% dintre posturile vacante nu sunt facut publice în timp util, multi angajatori prefera sa angajeze persoane recomandate de cunoscuti.)
Decizia de cariera:
-procesul ce duce la selectia unei alternative de ariera Componente:
  Continutui deciziei (ce decizie sa iau): alegerea unei şcoli si a profilului de studiu alegerea unei profesii, alegerea unui anumit traseu educational, alegerea unor modalitati de formare a competentelor profesionale.
• Procesul deciziei (cum voi lua decizia)
Etape. - definirea deciziei fi identificarea alternativelor
- explorarea fi evaluarea alternativelor existentre; criterii cele mai importante sunt: concordanta cu caracteristicile personale, cu asteptarile persoanei, costurile si beneficiile implicate în alegere.
- planul de carieră - presupune stabilirea unui plan de actiune pentru punerea in pracica a deciziei. Un plan de cariera cuprinde scop, obiective, strategii.
- implementarea deciziei
- reevaluarea deciziei - asigura optimizarea procesului de luare a deciziei
   Contextui deciziei (factorii de influenta):
-cunoştinţele despre sine
-cunoştinţele despre oferte ( bariere - mituri, stereotipuri)
-abilităţile  decizionale
-parintii, prietenii
-modelele de cariera
-oportunitatile materiale, statut socio-economic, dizabilitate fizica si psihica, genul copiilor
Marketingul/promovarea personala:cuprinde modalitatile prin care o persoana îsi sistematizeaza si prezinta informatiile despre abilitatile, interesele, experientele educationale si profesionale proprii, in vederea atingerii unor scopuri de cariera.
 - implica 2 componente:
Componenta instuimentala              Componenta atitudinala
-CV european                                         - comunicare asertiva
-scrisoare de intentie,                           - dezvoltarea retelei de contacte
-carte de vizita,                                     -  pregatirea pentru interviul de angajare
-portofoliu personal (cele mai  relevante produse
ale activităţii unei personae în raport cu un anumit scop )
( pregătirea motivaţională şi emoţională, anticiparea unor întrebări, optimizarea comunicării nonverbale )

Niciun comentariu: