sâmbătă, 4 mai 2013

APTITUDINILE


     Aptitudinile reprezintă potentialitatea unei persoane de a obţine performanţe într-un anumit domeniu. Spunem despre o persoană ca are aptitudini superioare intr-un domeniu dacă identificam un potential al acesteia de a obtine performanţe superioare in acel domeniu.
Tipuri de aptitudini:
a) Dupa nivelul de generalitate, aptitudinile pot fi: .
-aptitudini generale - sunt acele aptitudini care permit obţinerea de performanţe superioare în mai multe domenii.
- aptitudini speciale- sunt aptitudinile care permit obţinerea de performanţe superioare într-un numar mai restrans de domenii.
b) Dupa domeniul în care se manifesta, aptitudinile pot fi:
- cognitive - reprezinta capacitatile individului implicat în prelucrarea informaţiei.: abilitatea generală de invaţare, aptitudinea verbala, aptitudinea numerica, aptitudinea spaţială, aptitudinea de percepere a formei, aptitudinea decizională
- sociale - se refera la capacitatea de a comunica, a stabili contacte sociale si de a utiliza reguli sociale pentru mentinerea relaţiilor
- profesionale
- academice
- artistice
- muzicale
Aceste aptitudini sunt masurate de BTPAC (BATERIA DE TESTE PS1HOLOGICE DE APTITUDINI COGNITIVE). BTPAC-ul este cel mai recent instrument de masurare a aptitudinilor cognitive, cuprinde 23 de teste de ultima generaţie pentru a masura 8 aptitudini cognitive.
Dezvoltarea aptitudinilor prin urmare se poate realiza prin învatare si exersare si implică dezvoltarea:
a) volumului si organizarii cunostinţelor;
b) bazei de strategii rezolutive;
c) metacogniţiei.
 

Niciun comentariu: