duminică, 24 februarie 2013

Găseşte-ţi propria lumină.


În loc de o mie de cuvinte, mai bine numai unul, dar care-aduce Pacea. În loc de o mie de versuri, mai bine numai unul, dar care-arată Frumosul. În loc de-o mie de cântări, mai bine una, dar care-mprăştie doar bucurie.

Adeseori laptele proaspăt se încheagă greu. Asemănător, faptele rele adeseori nu aduc imediat rezultatele lor. Faptele rele sunt mai degrabă asemănătoare cărbunilor dogoritori acoperiţi de cenuşă şi care se termină prin a produce un foc mare. 

Cel care este netulburat de pofte, care nu este absorbit de plăcerile efemere, care a perceput libertatea transcendentă şi necondiţionată (Nirvana): calea lui este dificil de înţeles, precum cea a păsărilor care zboară în văzduh. 

Este mai dăunător a suporta un prieten rău şi perfid, decât un animal sălbatic; animalul sălbatic poate să vă rănească corpul, dar prietenul rău vă poate răni mintea. 

A evita orice rău, a căuta numai realizarea binelui, a vă păstra corpul şi mintea pure; aceasta este esenţa învăţăturii. 

Să ai milă pentru toţi, pentru bogaţi şi săraci în aceeaşi măsură. Fiecare om are suferinţa lui. Unii suferă prea mult, alţii prea puţin. 

Nu rămâne în trecut, nu visa la viitor, concentrează-ţi mintea asupra prezentului. 

Regatul meu e adevărul şi nimeni nu mi-l poate lua. 

Nici moartea nu este de temut pentru cel ce a trăit înţelept. 

Victoria asupra ta însuţi este mult mai preţioasă decât victoria asupra celorlalţi. Nici chiar un zeu, nici spiritele subtile, nici Mara (Tentatorul) nici Brahman nu pot schimba în înfrângere victoria omului care s-a cucerit pe sine însuşi, şi care întotdeauna se autocontrolează. 

Pentru acel om care a realizat scopul spiritual al vieţii şi care a devenit prin aceasta tolerant precum pământul, ferm precum fulgerul lui Indra şi transparent precum un lac fără sedimente sau impurităţi, nu mai există rezervate noi vieţi în această lume. 

Un om înţelept trebuie să părăsească starea plină de întuneric, şi să urmeze calea luminii. Nefiind ataşat niciunui loc de pe lumea aceasta, el trebuie ca în retragerea sa să caute fericire acolo unde nu pare a fi nicio fericire. Lăsând toate plăcerile superficiale în urmă, şi nenumind nimic "al meu", omul înţelept trebuie să elimine (din el însuşi) toate tulburările minţii. 

Tot ceea ce suntem şi tot ceea ce există (apare, se menţine şi dispare) în viaţa noastră este rezultatul a ceea ce am gândit: este fondat pe gândurile noastre, este confecţionat din gândurile noastre. Dacă un om vorbeşte sau acţionează având un gând rău (greşit sau impur) atunci suferinţa îl urmează aşa cum roata urmează piciorul boului care trage căruţa. 

Ca o floare frumoasă, viu colorată, dar fără miros, sunt cuvintele frumoase dar fără roade ale celui care nu acţionează conform lor. Dar ca o floare frumoasă, viu colorată şi frumos mirositoare, sunt cuvintele frumoase şi pline de roade ale celui care acţionează conform lor. 

Pe acela care trăieşte doar căutând plăcerile trecătoare, care nu-şi controlează simţurile, lipsit de moderaţie în mâncare, leneş şi slab, Mara (cel care duce în ispită) îl va copleşi şi îl va doborî, la fel precum vântul doboară un copac putred pe dinăuntru. 

Ceea ce-l conduce pe om pe căi greşite nu este duşmanul său, ci propria sa minte. 

Cel ce-şi apără mintea împotriva lăcomiei, mâniei şi greselii se bucură de o pace solidă şi reală. 

Nu răni pe alţii cu ceea ce te doare pe tine. 

Omul lipsit de înţelepciune, chiar dacă poate recita pe de rost o mare parte a textelor spirituale, dar nu le pune în aplicare, nu are nicio legătura cu statutul (condiţia) omului spiritual, ci este asemenea unui văcar care numără vacile altora. 
Nu mai există suferinţă pentru acela care a terminat călătoria şi care a abandonat tristeţea, care s-a eliberat pe sine însuşi pe toate nivelurile şi care şi-a aruncat toate lanţurile. 

Mintea sa este calmă, calme sunt cuvintele şi faptele sale, când acesta a obţinut libertatea prin intermediul adevăratei cunoaşteri, devenind astfel un om caracterizat de o pace profundă. 

Zeii înşişi îl invidiază pe acela ale cărui simţuri, asemenea unor cai bine ţinuţi în frâu de vizitiu, au fost supuse, care este imun faţă de sentimentul de mândrie şi liber faţă de pofte. 

Să nu-ţi faci prieteni dintre cei care fac rău, să nu-ţi faci prieteni dintre oamenii grosieri: să-ţi faci prieteni dintre cei virtuoşi, să-ţi faci prieteni dintre oamenii cu aspiraţii elevate. 

Omul care este liber de credulitate, dar care cunoaşte Necreatul, care s-a eliberat de toate înlănţuirile, a depăşit toate tentaţiile, a renunţat la toate dorinţele superficiale, acela este cel mai mare dintre oameni. 


Un călugăr care şi-a dedicat în întregime viaţa căutării spirituale, care se delectează în reflecţie şi care priveşte cu teamă la posibilele roade ale nepăsării, nu mai poate cădea - el este foarte aproape de Nirvana. 

Lumea fenomenală este ca un foc continuu arzând, alimentat de flăcările cupidităţii, mâniei şi ignoranţei; omul trebuie să fugă cât poate de repede pentru a se îndepărta de un astfel de pericol, adăpostindu-se sub acoperişul înţelepciunii. 

Dacă găseşti un om inteligent care-ţi spune unde se poate găsi adevărata comoară, care îţi arată ceea ce trebuie evitat, şi care îţi administrează mustrări, urmează-l pe acel om înţelept; va fi mai bine, nu mai rău, pentru cei care-l urmează. 

O minte agitată este totdeauna în mişcare, orientându-se când aici, când acolo, şi este greu de controlat; dimpotrivă, mintea liniştită se află în pace; aşadar, înţelept este cel a cărui minte se află sub propriul lui control, menţinând-o pacificată. 

Dacă un om timp de sute de ani aduce mii de sacrificii lună de lună, iar altcineva doar pentru un singur moment aduce omagiu unui om al cărui suflet este perfect înrădăcinat în adevărata cunoaştere, mai valoros este omagiul decât sutele de ani de sacrificii. 

Cei treji îşi iau zborul, nefiind satisfăcuţi de limitarea căminului; precum lebedele care se înalţă luându-şi zborul de pe lac, ei îşi părăsesc sălaşul. 

Chiar dacă un prost va însoţi toată viaţa un om cu înalte realizări spirituale, el va percepe Adevărul tot atât de mult precum lingura percepe gustul supei. 

Este bine să obţii controlul asupra minţii, care este nărăvaşă şi fluctuantă, şi care se năpusteşte către ceea ce doreşte; o minte îmblânzită aduce fericirea. 

Cei care pun frâu minţii care călătoreşte departe mişcându-se de una singură şi care este fără formă, se vor elibera de lanţurile lui Mara (cel care tentează). 

Pădurile sunt încântătoare; acolo unde lumea nu găseşte nicio plăcere, acolo cel lipsit de pasiuni va găsi încântare, deoarece el nu aleargă după plăceri efemere. 

Indiferent ce i-ar putea face un om plin de ură celui pe care îl urăşte, sau un om faţă de inamicul său, propria noastră minte prost direcţionată ne face un rău şi mai mare. 

Chiar dacă un om a învins în o mie de lupte câte o mie de oameni în fiecare luptă, iar un alt om s-a cucerit doar pe sine, acesta din urmă este cel mai mare dintre cuceritori. 

Aceia care îşi imaginează ca fiind adevărat ceea ce nu este adevărat, şi care văd ca fiind fals ceea ce este adevărat, nu ajung niciodată la Adevăr, ci urmează dorinţe deşarte. 

Cei ce se respectă pe sine-înşişi trebuie să vegheze constant pentru a nu ceda dorinţelor şi pasiunilor inferioare. Treziţi-vă din viaţa de iluzie în care trăiţi dominaţi de ele. 

Aşa cum multe tipuri de ghirlande pot fi împletite dintr-un maldăr de flori, tot astfel multe lucruri bune pot fi realizate de către un muritor odată ce s-a născut pe acest Pământ. 

Printre parfumul lemnului de santal sau al florii de lotus, parfumul virtuţii este neîntrecut. 

Singurul secret al existenţei este să nu îţi fie teamă. Niciodată să nu îţi fie teamă de ce vei deveni. 

Virtuţile ca şi muzele apar mereu în grup. Niciodată un principiu bun nu a fost găsit solitar în niciun suflet. 

furie (vezi şi mânie) 
Sa tii furia in tine e ca si cum ai prinde un carbune incins pe care vroiai sa-l arunci in altcineva.Tu o sa te arzi! 

Oamenii înţelepţi, după ce au auzit legile spirituale, devin plini de serenitate, ca un lac limpede, adânc şi liniştit. 

Puţini sunt aceia dintre oameni care ajung pe ţărmul celălalt; ceilalţi oameni aleargă încoace şi încolo pe acelaşi mal. 

Într-un sat sau în pădure, în câmpie sau la munte, oriunde sălăşluieşte omul realizat spiritual, acel loc este paradisiac. 

Dacă încercaţi să mă vedeţi prin chipul meu, sau dacă vreţi să mă auziţi prin glasul meu, niciodată nu veţi ajunge la mine. 

Iluminismul nu are o forma sau natura definita prin care se poate manifesta, deci in insusi iluminism, nu e nimic de iluminat. 

Ai compasiune pentru toate vietăţile, bogate sau sărace la un loc; fiecare îşi are propria suferinţă. Unii suferă prea mult, alţii prea puţin. 

Atâta timp cât ranchiuna rămâne în inimă, rămâne şi mânia. Dar dacă ranchiuna dispare, va dispărea şi mania. 

O stâncă mare nu este tulburată de vânt; la fel mintea înţeleptului nu este tulburată nici de elogii, nici de insulte. 

Pe cer nu este nicio diferenţă între Est şi Vest. Fiecare om îşi creează propriile diferenţe şi apoi le crede adevărate. 

Fabricantul de săgeţi se străduieşte să facă săgeţi drepte: de asemenea un om înţelept urmăreşte să-şi păstreze gândirea dreaptă. 

Un prieten bun ce vă arată erorile şi defectele voastre şi care vă indică faptele rele este tot atât de demn de respect şi de ascultare ca atunci când v-ar dezvălui secretul unei comori ascunse. 

Acţiunea şi reacţiunea sunt opuse şi egale. 

Raţiunea este totul. Vei deveni ceea ce gândeşti.

Trei lucruri nu pot fi ascunse pentru mult timp: soarele, luna şi adevărul. 

Cine învaţă doar puţin, îmbătrâneşte ca un bou; carnea-i sporeşte, dar ştiinţa nu-i creşte. 

Tot ce faci rau,faci datorita mintii.Daca mintea se transforma poti sa faci rau in continuare? 

Fântânarii aduc apa la suprafaţă şi o dirijează unde vor; făuritorii de săgeţi prelucrează nuiele; tâmplarii cioplesc o bucată de lemn; omul înţelept se modelează pe sine însuşi. 

Acum mergeţi, o, călugărilor, şi cutreieraţi prin lume pentru binele celor mulţi, pentru bunăstarea lumii, din milostivire pentru lume. Propovăduiţi învăţătura! Dacă nu este propovăduită, oamenii nu pot obţine mântuirea. Vestiţi-le o viaţă de sfinţenie. 

Să nu crezi nimic din ce ai citit sau ai auzit, chiar dacă am spus-o chiar eu, dacă nu este în acord cu propria ta gândire şi cu propriul tău bun simţ. 

El m-a insultat, el a râs de mine, el m-a bătut. Atâta timp cât cineva păstrează astfel de gânduri, propria sa mânie nu încetează. 

Nici în cer, nici în mijlocul oceanului, nici în peşterile din munţi: nu există loc pe lumea aceasta unde moartea să nu te ajungă. 

Trândăvia este o scurtătură spre moarte; a fi sârguincios este o cale a vieţii; oamenii fără minte sunt leneşi, pe când înţelepţii sunt întotdeauna harnici. 

Într-o călătorie, un om ar trebui să călătorească cu un tovarăş cu înţelepciune egală sau superioară; totuşi, dacă nu se poate, ar fi mai bine să călătorească singur decât cu un prost. 

Fiecare om este autorul propriei sănătăţi sau boli. 

Oricâte cuvinte sfinte ai citi, oricâte cuvinte sfinte ai rosti, la ce sunt bune dacă nu acţionezi în acord cu ele? 

A deveni vegetarian înseamnă să păşeşti în curentul ce duce spre nirvana. 

Tot ce suntem este rezultatul a ceea ce gândim. Dacă un om vorbeşte sau se poartă în urma unui gând rău, durerea îl va urmări. Dar dacă vorbeşte sau se poartă în urma unui gând pur, fericirea îl va urma, ca o umbră care nu îl părăseşte niciodată. 

O lingură nu poate gusta mâncarea care o ţine, la fel, un prost nu poate înţelege înţelepciunea unui înţelept chiar dacă se află în apropierea lui. 

Este capabil cel ce se consideră capabil. 

A ţine discursuri frumoase fără a le pune în practică se aseamănă cu existenţa unei flori fără parfum. 

Nimic nu este permanent. 

O idee care este dezvoltata si pusa in actiune este mai importanta decat o idee care exista doar ca idee. 

O singură faptă a dragostei adevărate care salvează viaţa este mai mare decât osteneala cuiva în jertfe religioase aduse zeilor. 

Parfumul unei flori nu se răspândeşte contra vântului; totuşi, reputaţia unui om bun se răspândeşte în lume chiar şi contra vântului. 

Învăţătura mea, nu face deosebire între "sus" şi "jos" sau între "bogat" şi "sărac". Ea este cum e cerul. Are spaţiu pentru toţi şi ca ploaia îi spală pe toţi la fel. 

Aşa cum albina culege nectarul şi apoi pleacă fără a răni în vreun fel floarea, sau a-i afecta culoarea sau parfumul, tot astfel trebuie să se comporte înţeleptul în satul său. 

Tot ceea ce suntem este rezultatul a ce am gândit. Mintea este totul. Devenim ceea ce gândim. 

A te controla tu însuţi este o vieţuire mult mai mare decât faptul de a învinge mii de oameni într-o luptă. 

Dacă acoperişul este prost făcut şi plin de găuri, ploaia va curge în casă; la fel o minte slabă şi incapabilă de a se controla lasă să intre gândurile negative. 

Sănătatea este cel mai mare dar, mulţumirea cea mai mare avere, credinţa cea mai bună relaţie. 

Naşterea este suferinţă, decăderea este suferinţă, boala este suferinţă, moartea este suferinţă, a fi unit cu ceea ce nu este plăcut este suferinţă, a fi separat de ceea ce este plăcut este suferinţă, a nu obţine ceea ce doreşti este suferinţă. Pe scurt, toate laturile experienţei făcute în cuget si în trup, cărora agăţarea le este inerentă, sunt suferinţă. 

religie 
Religia constă din a face cât mai puţin rău posibil, din a face binele din abundenţă, din a practica dragostea, mila, adevărul şi curăţia pe toate drumurile vieţii. 

Este stupid cel ce aspirând către privilegii, avansări, profituri şi elogii crede că ar obţine astfel fericirea. Prin ceea ce generează, ele determină noi ataşamente care aduc mai degrabă un surplus de suferinţă. 

A trăi o singură zi şi a auzi o învăţătură bună înseamnă mult mai mult decât faptul de a trăi o sută de ani fără de a o cunoaşte. 

Nu cred într-un destin care cade asupra oamenilor oricum ar acţiona. Dar cred într-un destin care cade asupra lor dacă nu acţionează. 

Care este cel mai mare duşman al omului, dacă nu propria sa minte? Ea este de fapt cea care-l atrage pe drumurile pierzaniei. .

* Toate traditiile religioase majore poarta acelasi mesaj, care este dragoste, compasiune si iertare, singurele lucruri importante care ar trebui sa faca parte din viata noastra de zi cu zi. 
* Fii bun ori de cate ori e posibil. Si e posibil intotdeauna. 
* Fericirea nu este ceva gata facut. Ea vine din faptele tale. 
* Gasesc speranta in cele mai negre dintre zile, si ma concentrez in cele mai fericite. Eu nu judec universul. 
* Daca poti ajuta, atunci ajuta. Dar daca nu poti face asta, cel putin nu fa rau. 
* Daca ai o credinta sau o religie, asta e bine. Dar poti supravietui si fara ea. 
* Daca vrei ca ceilalti sa fie fericiti, practica compasiunea. Daca vrei ca tu sa fii fericit, practica compasiunea. 
* Cand inveti sa fii tolerant, dusmanul tau iti este cel mai bun profesor. 
* Este necesar sa-i ajuti pe ceilalti nu doar in rugaciunile zilnice ci in viata de zi cu zi. Daca vedem ca nu-i putem ajuta pe ceilalti, atunci trebuie cel putin sa nu le facem rau. 
* Este foarte important sa generezi o atitudine pozitiva, o inima buna, cat de mult poti. Din acest punct, fericirea vine pe termen scurt si pe termen lung, atat pentru tine cat si pentru ceilalti. 
* Dragostea si compasiunea sunt necesitati, nu produse de lux. Fara ele, omenirea nu poate supravietui. 
* Religia mea este foarte simpla. Religia mea este bunatatea. 
* Prieteni vechi mor, noi prieteni apar. E ca si cu zilele. O zi veche trece, una noua soseste. Lucrul important e sa o faci sa conteze: un prieten care conteaza, o zi care conteaza. 
* Deschide-ti bratele catre schimbare, darn u lasa sa-ti scape valorile. 
* Scopul nostrum principal in viata e sa-i ajutam pe ceilalti. Si daca nu-i poti ajuta, cel putin nu le fa rau. 
* Tine minte ca sa nu obtii ceea ce vrei este adeseori un noroc incredibil. 
* Somnul e cea mai buna meditatie. 
* Uneori, cineva lasa o impresie dinamica spunand ceva, iar uneori cineva lasa o parere importanta nespunand nimic. 
* Petrece putin timp singur in fiecare zi. 
* Scopul vietilor noastre este sa fim fericiti. 
* Radacinile tuturor lucrurilor bune stau in solul aprecierii lucrurilor bune. 
* Cea mai mare autoritate trebuie sa ramana mereu in ratiunea si analiza critica a fiecarui individ in parte. 
* Nu e nevoie de temple, nu e nevoie de filosofii complicate. Creierul si inima mea sunt templele mele, filosofia mea este bunatatea. 
* Azi, mai mult ca oricand, viata trebuie sa fie caracterizata de un simt al responsabilitatii universale, nu doar natiune catre natiune si om pentru om, ci si om catre alte forme de viata. 
* Putem trai fara religie si meditatie, darn u putem supravietui fara afectiune omeneasca. 
* Nu putem obtine pace in lume pana nu facem pace in noi insine. 
* Acolo unde ignoranta este stapanul nostru, nu exista posibilitatea unei paci reale. 
* Chiar daca unii cred in religie sau nu, cred in reincarnare sau nu, nimeni nu poate spune ca nu apreciaza bunatatea si compasiunea. 
* Fiind constient de potentialul si abilitatile sale, un om poate construe o lume mai buna. 

“Singurele lucruri reale, singurele lucruri pe care le ducem cu noi pana la urma sunt propriile noastre sentimente, dragostele noastre, patemile noastre, urile si adversitatile noastre. 

Ma-ntreb: noi, la capatul vietii noastre, ce-am lasa in afara? 

Banuiesc ca putem lasa niste sentimente. Mai putin de ura, intrucatva de patemi dar… de 
dragoste mai ales.” 

Nichita Stanescu 

"Divinul ne dă reguli. Acestea sunt legile naturale ale energiei. Atunci când le înţelegem şi le aplicăm, magicul şi ordinea încep să se manifeste în interiorul haosului. Noi începem să înţelegem natura noastră nelimitată şi capacităţile pe care le avem aici, ca fiinţe creatoare, de a crea, de a fi, pur şi simplu, de a cunoaşte bucuria, de a iubi necondiţionat şi de a aduce un omagiu". 

"Cauţi mereu să obţii iubirea de la ceilalţi fără să-ţi dai seama că iubirea nu vine decât din propria ta conştiinţă. Ea nu are nimic de-a face cu altcineva. 
Iubirea vine din dorinţa ta de a nutri gânduri de iubire, de a experimenta simţăminte de iubire şi de a acţiona plin de încredere şi inspirat de iubire. 
Sursa iubirii se află în interiorul propriei tale inimi. Nu aştepta ca alţii să-ţi dea iubirea de care ai nevoie.Nu îi învinovăţi pe alţii pentru că se reţin de la a-ţi dărui iubire. 
Tu nu ai nevoie de iubirea lor.Ai nevoie de iubirea ta." 

Singurul secret al existenţei este să nu îţi fie teamă. Niciodată să nu îţi fie teamă de ce vei deveni. 
Să nu crezi nimic din ce ai citit sau ai auzit, chiar dacă am spus-o chiar eu, dacă nu este în acord cu propria ta gândire şi cu propriul tău bun simţ.

Iubirea vine din dorinţa ta de a nutri gânduri de iubire, de a experimenta simţăminte de iubire şi de a acţiona plin de încredere şi inspirat de iubire. 
Sursa iubirii se află în interiorul propriei tale inimi. Nu aştepta ca alţii să-ţi dea iubirea de care ai nevoie.Nu îi învinovăţi pe alţii pentru că se reţin de la a-ţi dărui iubire. 
Tu nu ai nevoie de iubirea lor.Ai nevoie de iubirea ta."Nichita Stanescu 

"Divinul ne dă reguli. Acestea sunt legile naturale ale energiei. Atunci când le înţelegem şi le aplicăm, magicul şi ordinea încep să se manifeste în interiorul haosului. Noi începem să înţelegem natura noastră nelimitată şi capacităţile pe care le avem aici, ca fiinţe creatoare, de a crea, de a fi, pur şi simplu, de a cunoaşte bucuria, de a iubi necondiţionat şi de a aduce un omagiu".
A trai cu adevarat inseamna sa existi pentru altii , sa semeni putina bunatate si cateva surasuri , inseamna sa iei un amarat de mana si sa-i arati o tinta de atins , sa spui cuvinte amabile celor din fam . ta , sa dai o mana de ajutor celui de langa tine , inseamna sa-ti pese de altii , iar in jurul tau va fi raspandit parfumul iubirii ! 

"Cauţi mereu să obţii iubirea de la ceilalţi fără să-ţi dai seama că iubirea nu vine decât din propria ta conştiinţă. Ea nu are nimic de-a face cu altcineva. 
Indiferent ce i-ar putea face un om plin de ură celui pe care îl urăşte, sau un om faţă de inamicul său, propria noastră minte prost direcţionată ne face un rău şi mai mare.
"Omul care este liber de credulitate, dar care cunoaşte Necreatul, care s-a eliberat de toate înlănţuirile, a depăşit toate tentaţiile, a renunţat la toate dorinţele superficiale, acela este cel mai mare dintre oameni. !
Ca o floare frumoasă, viu colorată, dar fără miros, sunt cuvintele frumoase dar fără roade ale celui care nu acţionează conform lor. Dar ca o floare frumoasă, viu colorată şi frumos mirositoare, sunt cuvintele frumoase şi pline de roade ale celui care acţionează conform lor.
“Singurele lucruri reale, singurele lucruri pe care le ducem cu noi pana la urma sunt propriile noastre sentimente, dragostele noastre, patemile noastre, urile si adversitatile noastre." -Nichita Stanescu

Niciun comentariu: